Fiske

 

Välkommen till Ottsjö Fiskevårdsområde
1. Ottsjön
Fisk: Röding, öring, harr och lake.
Sommar: Drag, spinn, flugfiske och mete. Helst från båt men även från land.
Vinter: Pimpelfiske efter röding.2. Offsjön
Fisk: Röding och öring.
Sommar: Spinn- eller flugfiske från stranden.
Vinter: Pimpelfiske efter röding.
OBS! Endast den del som tillhör Ottsjö. Se karta!3. Hustjärn
Fisk: Öring.
Endast sommar: Spinn-, flugfiske eller mete från stranden.

4. Järvtjärn
Fisk: Öring.
Sommar: Spinn-, flugfiske eller mete från stranden.
Vinter: Pimplefiske tillåtet.

5. Storån
Större å, ca. 30 meter bred. Allt strömmande vatten mellan Ottsjön och Håckren.(Fiskegräns Håckren är rörlig beroende av dämningsnivå, se karta.)
Fisket i Storån är totalfredat från islossningen fram till ochh med den 31 maj. Dessutom är fångsten begränsad till 5 fiskar per dygn och fiskare.
Fisk: Öring, harr och enstaka röding.
Sommar: Flug- eller lätt spinnfiske. Mask eller agnad krok ej tillåten. Fiske från båt förbjudet.

6. Sätterån
Liten å, allt strömmande vatten. (Fiskegräns Håckren är rörlig beroende av dämningsnivå, se karta.)
Fisk: Öring och harr.
Sommar: Mete med långspö, mask tillåtet. Flug- och spinnspö fungerar i nedre delen.

7. Skårrån
Liten å.
Fisk: Öring. Liten fisktillgång.
Sommar: Mete med långspö, mask tillåtet.
Nedre delen ej upplåten för fiske, reproduktionsområde.

8. Vålån
Ottsjös del totalfredad som reproduktionsområde. Se karta.

Picture

Fiskekortspriser
1 dygn: 60 kr.
3 dygn: 120 kr.
7 dygn: 240 kr.
Årskort: 600 kr.
Årskort familj: 840 kr.Båthyra
200 kr. /dygn inkl. motor och flytvästar.Som servide till fiskeföreningens gäster finns moderna
aluminiumbåtar med 4-taktsmotorer att hyra.
Dessutom finns en grillplats med vindskydd i anslutning till uthyrningsbåtarna.

Kontakt och uthyrning:
Christer Rehn tel. 0647-341 81

Kortsäljare
ICA Ottsjöbua tel. 0647-340 30
Fångåmons Fiskecamp tel. 0647-351 30
OKQ8 Järpen tel. 0647-104 10
Vålågårdens Camping tel. 0647-351 73
Åre Turistbyrå tel. 0647-177 20
Christer Rehn tel. 0647-341 81
Per-Åke Pottinen tel. 0647-340 76
OKQ8 Mörsil tel. 0647-66 02 14
ICA Undersåker tel. 0647-66 45 66