Söbygdas företagarförening

Välkommen till Sö’bygdas företagares ekonomiska förening

Sö’bygda är en företagarförening och paraplyorganisation, där just nu Betesföreningen och Spår och leder i Ottsjö, ingår.

Ordförande:
Vakant
Kassör:
Peter Naleppa e-post: naleppa@ottsjo.net
Sekreterare:
Karin Ericson e-post: karin@taiga.se

Kontakt till ” Betesföreningen ” och ” Spår och leder ” kan ske via Peter Naleppa.