Välkommen till Ottsjö!

(Hemsidan kommer att ha begränsat innehåll under uppbyggnaden. Har du synpunkter och/eller idéer om hur ottsjo.se ska se ut eller vad den ska innehålla skriv gärna till  info@ottsjo.se)

Välkommen till Ottsjö! Byn ligger  i södra Årefjällen och har cirka 100 fastboende och en hel del fritidshus. Den ligger omgärdad av Ottsjön och med fjäll på alla sidor. Det är en levande och livaktig by med egen ICA, fjällhotell och eget bryggeri. Här finns många duktiga entreprenörer och med möjlighet till ett friluftsliv som saknar motstycke. Dessutom finns Åre bara på några mils avstånd.

Foto: Jan Alexandersson