Ottsjö Framtid AB

Det här är Ottsjö Framtid AB

Företaget bildades i slutet av åttiotalet med syftet att erbjuda utförsåkning i den egna skidbacken i Ottsjö.

Aktieägare är ca 115 st Ottsjöbor och fritidsboende. Genom försäljning av den mark som utgjorde skidbacken har kapital skapats som utgör en projektfond.

År 2022 bytte man namn till Ottsjö Framtid AB och enligt Bolagsordningen är ändamålet ”att bevara, utveckla och bidra till en hållbar närmiljö samt verka för att förbättra livskvalitén i Ottsjö för permanentboende, fritidshusägare och besökare samt att bedriva därmed förenlig verksamhet”. Det betyder att enskilda, ideella organisationer och företag kan söka medel till projekt som driver verksamhet förenligt med Ottsjö Framtids syfte.

Styrelse:

Ulrica Scholander ordf, Lisa Rehn, Patrik Nordin, Jack Ottendahl, Lars Andersson, Fredrik Olausson, Claes Hedlund. Suppleanter Nicolas Kortesluoma och Arne Ellefors.

Kontakt med Ottsjö Framtid AB:

VD Jan Erik Göransson (tel 070/5594032, jeg@ottsjo.net)

Ekonomihandläggare:

Peter Persson

Valberedning:

Christer Rehn och Hans Ottendahl.

Ordinarie Bolagsstämma kommer att hållas i Ottsjö Bystuga lördagen 29 juni 2024, kl 15.00.