Projekt Hållvallsleden

Nu har årets sommararbete 2020 med restaureringen av Hållvallsleden startat. Foto: Hans Ottendahl.

Foto: Claes Hedlund

Hållbar led till Hållvallen.

Leden mellan Ottsjö by och Hållvallens fäbod, en sträcka på ca fyra km, slingrar sig fram med vackra vyer, genom skog, över hällar och i kanten av myrmark. De våtare partierna har blivit ett problem, eftersom leden är populär inte bara för vandring, utan också löpning, ridning och cykling.

För upprustning har Ottsjö byalag, i samarbete med Spår och leder, beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling via landsbygdsprogrammet 2014-2020, samt Åre kommun. Tillsammans med egna medel kommer totalt 1 500 000 kr att användas för att gräva ner vägtrummor och att skapa en torrlagd stig med ytlager på en sträcka av ca 2,5 km. Torra ledsträckor med bra bärighet lämnas orörda. Två nya vindskydd kommer också att placeras ut.

Arbetet utförs under somrarna 2019 och 2020, och hela projektets slutdatum, inklusive den ekonomiska redovisningen, är 31 oktober 2021.

Målet är att skapa en hållbar led, som klarar det ökade besökstrycket i området, samt att minska slitaget på naturen. Insatsen möjliggör att på ett effektivt sätt förvalta och underhålla leden inför framtiden.

Hållvallens fäbod byggdes 1824 och användes som vår- och höstvall fram till 1940. Hit fördes kor, får och getter för bete under tre till fyra veckor i juni, och lika länge på hösten. För att bevara all mjölk till vintern kärnades smör, ystades ost och kokades messmör.

Den ena stugan, med tillhörande uthus, ägs av Ottsjö-Vålådalens Hembygdsförening, den andra stugan och övriga vallen är privatägd. Leden hit är den ursprungliga buföringsleden till vallen.

Foto: Claes Hedlund
Vad hände i projektet sommaren 2019?

I maj larvade en grävmaskin ända upp till Hållfjällets turiststation, och utförde där stora vatten- och avloppsarbeten. Insatserna vid turiststationen ingår inte i Projekt Hållvallsleden men fördelarna med att samordna arbetena har varit stora. Under resan uppåt rensades sten, och ojämnheter slätades ut. Längs ledens kanter röjdes småträd, buskar och sly bort, och virke med vedvärde kördes fram till fäboden.

Jack Ottendahl deltog i röjningsarbetet. Foto: Hans Ottendahl

Av olyckliga omständigheter skadade sig grävmaskinföraren svårt under ett parallelljobb, vilket betydde att arbetet med Projekt Hållvallsleden stannade av. Det betyder också att de grävmaskinsjobb som planerats under den gångna sommaren ännu inte har kunnat avslutas, utan får ske under kommande barmarksperiod.

Brasved på tork vid Hållvallen. Foto: Lisa Lindgren

De björkar som röjdes bort utefter leden fraktades till Hållvallen, och har ”omvandlats” till 6,5 kubikmeter prima brasved. När den torkat kan vandrare och skidåkare göra upp en brasa till fikastunden. Var vänlig Swisha då 30 kronor som stöd till Spår och leders ideella arbete 070 311 51 62 och märk betalningen ”Brasved Hållvallen”. Det går även bra att betala kontant i ICA Ottsjö Bua.

Sören Bergström satte upp tavlan med information om vad som pågår. Foto: Claes Hedlund
Under vintern 2019/2020

Över de partier av leden som består av myrmark kommer kavelbroar att byggas, därför arbetas det i vinter för att få fram ca 200 m kavelbrovirke. Vidare pågår diskussion om var de två vindskydden, som ingår i projektet, ska placeras ut.