Projekt Hållvallsleden

Foto: Claes Hedlund

Hållbar led till Hållvallen.

Leden mellan Ottsjö by och Hållvallens fäbod, en sträcka på ca fyra km, slingrar sig fram med vackra vyer, genom skog, över hällar och i kanten av myrmark. De våtare partierna har blivit ett problem, eftersom leden är populär inte bara för vandring, utan också löpning, ridning och cykling.

För upprustning har Ottsjö byalag, i samarbete med Spår och leder, beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling via landsbygdsprogrammet 2014-2020, samt Åre kommun. Tillsammans med egna medel kommer totalt 1 500 000 kr att användas för att gräva ner vägtrummor och att skapa en torrlagd stig med ytlager på en sträcka av ca 2,5 km. Torra ledsträckor med bra bärighet lämnas orörda. Två nya vindskydd kommer också att placeras ut.

Arbetet startade sommaren 2019, och hela projektets slutdatum, inklusive den ekonomiska redovisningen, är 31 oktober 2021.

Målet är att skapa en hållbar led, som klarar det ökade besökstrycket i området, samt att minska slitaget på naturen. Insatsen möjliggör att på ett effektivt sätt förvalta och underhålla leden inför framtiden.

Hållvallens fäbod byggdes 1824 och användes som vår- och höstvall fram till 1940. Hit fördes kor, får och getter för bete under tre till fyra veckor i juni, och lika länge på hösten. För att bevara all mjölk till vintern kärnades smör, ystades ost och kokades messmör.

Den ena stugan, med tillhörande uthus, ägs av Ottsjö-Vålådalens Hembygdsförening, den andra stugan och övriga vallen är privatägd. Leden hit är den ursprungliga buföringsleden till vallen.

Sommaren 2019

I maj 2019 larvade en grävmaskin ända upp till Hållfjällets turiststation, och utförde där stora vatten- och avloppsarbeten. Insatserna vid turiststationen ingår inte i Projekt Hållvallsleden men fördelarna med att samordna arbetena har varit stora. Under resan uppåt rensades sten, och ojämnheter slätades ut. Längs ledens kanter röjdes småträd, buskar och sly bort.

En informationstavla har satts upp, så att alla kan läsa om vad som pågår.

Av olyckliga omständigheter skadade sig grävmaskinföraren svårt under ett parallelljobb, vilket betydde att arbetet med Projekt Hållvallsleden stannade av. Det betydde också att grävmaskinsjobb som planerades under sommaren 2019 fick skjutas fram till nästa barmarksperiod.

De björkar som röjdes bort utefter leden fraktades till Hållvallen, och har ”omvandlats” till 6,5 kubikmeter prima brasved. Nu kan vandrare och skidåkare göra upp en brasa till fikastunden. Var vänlig Swisha då 30 kronor som stöd till Spår och leders ideella arbete 070 311 51 62 och märk betalningen ”Brasved Hållvallen”. Det går även bra att betala kontant i ICA Ottsjö Bua.

Sommaren 2020

Sommaren 2020 fortsatte markarbetet med åtgärder för en torrare led. Markytan formades så att vattnet lättare rinner åt sidorna, och några broar byggdes.

Av det 100 m³ granvirke, som kördes ut med skoter under vintern, har totalt 400 m kavelbroar lagts ut över de blötaste partierna av leden. Kavelbroar är en beprövad metod att skapa torr färdväg över myrar. I samband med det bärgades gamla slipers från tidigare, och skickades för destruering.

Stora säckar fylldes med träflis, flögs ut med helikopter, och fördelades på lämpliga ställen.

Sommaren 2021

Sommaren 2021 var projektets sista arbetsperiod, det slutredovisades den 31 oktober.

Två vindskydd av typ Allväderhörna från den lokala leverantören Grönandal AB sattes upp på Kläpphögarna respektive Petterfjället, och mindre justeringsarbeten i form av kompletterande spångläggning samt städning utfördes.

Foto: Lisa Lindgren