Projekt Hållvallsleden

Foto: Claes Hedlund

Hållbar led till Hållvallen.

Leden mellan Ottsjö by och Hållvallens fäbod, en sträcka på ca fyra km, slingrar sig fram med vackra vyer, genom skog, över hällar och i kanten av myrmark. De våtare partierna har blivit ett problem, eftersom leden är populär inte bara för vandring, utan också löpning, ridning och cykling.

För upprustning har Ottsjö byalag, i samarbete med Spår och leder, beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling via landsbygdsprogrammet 2014-2020, samt Åre kommun. Tillsammans med egna medel kommer totalt 1 500 000 kr att användas för att gräva ner vägtrummor och att skapa en torrlagd stig med ytlager på en sträcka av ca 2,5 km. Torra ledsträckor med bra bärighet lämnas orörda. Två nya vindskydd kommer också att placeras ut.

Arbetet utförs under somrarna 2019 och 2020, och hela projektets slutdatum, inklusive den ekonomiska redovisningen, är 31 oktober 2021.

Målet är att skapa en hållbar led, som klarar det ökade besökstrycket i området, samt att minska slitaget på naturen. Insatsen möjliggör att på ett effektivt sätt förvalta och underhålla leden inför framtiden.

Hållvallens fäbod byggdes 1824 och användes som vår- och höstvall fram till 1940. Hit fördes kor, får och getter för bete under tre till fyra veckor i juni, och lika länge på hösten. För att bevara all mjölk till vintern kärnades smör, ystades ost och kokades messmör.

Den ena stugan, med tillhörande uthus, ägs av Ottsjö-Vålådalens Hembygdsförening, den andra stugan och övriga vallen är privatägd. Leden hit är den ursprungliga buföringsleden till vallen.

Jack Ottendahl m fl har startat med röjningsarbetet. Foto: Hans Ottendahl
Foto: Claes Hedlund