Snöröjning och vägunderhåll

Foto: Jan Alexandersson

Vallbogrus plogar gärna din väg, eller kör på ett lass grus när det behövs.