Spår och Leder

Om gruppen Spår och Leder

Skidspår och vandringsleder i Ottsjö underhålls och utvecklas av den ideella arbetsgruppen Spår och Leder, som röjer sly, bygger broar och spänger, tar bort stormfällen, drar skidspår och mycket mer. Tjänster måste ibland köpas in men mycket utförs som ideellt arbete.

Spår och Leder är delägare i den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen och ett nytt utökat samarbete från och med 2021 kommer att stärka och förbättra arbetet.

Längdskidpåret ”Femman” genom Olivehällsområdet sladdas och spåras så snart snön fallit. Samtliga skidleder spåras kontinuerligt under vintersäsongen.

På Ottsjöns is plogas en bana för långfärdsskridskor när isens kvalité tillåter, och spår dras för skidåkning.

Intensiv sommar

Arbetet med vandringsleder och skidspår i Ottsjöområdet har varit intensivt i sommar, eftersom gruppen Spår och Leder får stort stöd av den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen (SÅF).

”Det nya samarbetet mellan byarna i området som ingår i SÅF, samt Fjällmaraton AB är mycket positivt, vilket redan ger oss fördelar”, säger Claes Hedlund, ansvarig för gruppen.  Flera vandringsleder har förbättras i sommar, bl a med de spångplank som kördes ut under senvintern. Vissa vinterleder har också förbättras för att underlätta för skidåkarna.

Det nedblåsta vindskyddet på Platån har ersatts av ”Stora krypin”, från den lokala leverantören Grönandal AB. Vindskyddet bekostas delvis av Södra Årefjällen genom de prioriteringar man tagit beslut om.

Gemensamt ledkort för Södra Årefjällen

Foto: Marcella Simms

Under vårvintern 2021 samordnades avgiftssystemet för de preparerade skidspåren inom Vålådalen, Vallbo, Trillevallen, Edsåsdalen och i Ottsjö, och ett gemensamt spårkort infördes. Skidåkaren löser alltså ETT spårkort som gäller i hela ledsystemet, vilket är logiskt eftersom den pigge kan ta på skidorna i Vålådalen och åka genom samtliga byars spårsystem hela vägen till Edsåsdalen.

Gruppen Spår och Leder i Ottsjö kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt, men kommer att få en del hjälp av Södra Årefjällen.