Projekt Spår och leder

Arbetet med att utveckla, förbättra och underhålla såväl sommar som vinterlederna i Ottsjö hanteras av den ideella arbetsgruppen Spår och Leder i Ottsjö. Trots stora frivilliga insatser kräver verksamheten en hel del pengar. Eftersom vi i Ottsjö valt att inte ta ut några spåravgifter, vilket numera är vanligt på många platser, måste pengar samlas in på annat sätt. Stugägare, fastboende och sponsorer i området bidrar ekonomiskt till våra spår och leder, men även flera tillfälliga besökare som uppskattar spåren och lederna i Ottsjö bidrar. I ICA Ottsjö Bua finns närmare information om hur man kan vara med och stötta detta arbete.

Arbetet bedrivs som ett delprojekt inom den ekonomiska föreningen i Södra Årefjällen där alla byarna i området samverkar. Genom denna samverkan har Ottsjö som komplement till de pengar som samlas in även kunnat ta del av samhällspengar.

Rent konkret har pengarna hitintills använts till grävmaskinarbeten, nya broar, röjning, nya spänger, uppmärkning mm, mm. Det tillkommer även driftskostnader när skidspåren skall maskinsladdas, packas och spåras.

Samarbetet inom Södra Årefjällen består främst av gemensam administration och marknadsföring, de ledbroschyrer som varje år ges ut i en sommar och i en vinterversion, informationstavlor mm.

Broschyrerna Fjällupplevelser på skidor och Fjällupplevelser till fots finns som blädderversioner på annan plats här på hemsidan men kan också hämtas i pappersversion bl.a på ICA Ottsjö Bua, Ottsjö Fjällhotell m.fl platser.