Spår och leder

Skidspår och vandringsleder i Ottsjö sköts av den ideella arbetsgruppen ”Spår och leder”, som kontinuerligt förbättrar och underhåller lederna. I Ottsjö tar vi inte ut några spåravgifter utan fastboende, fritidshusägare, tillfälliga gäster och näringsidkare bidrar istället ekonomiskt för att upprätthålla verksamheten.

De insamlade pengarna används både till sommar- och vinterlederna. Broar byggs, spänger läggs ut, stormfällen tas bort, sly behöver röjas, spårutrustningen måste underhållas och repareras. Ledmärkningen och informationstavlorna måste också ses över.

”Spår och leder” är delägare i den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen och deltar därmed även i utvecklingen av besöksnäringen i hela området. I Ottsjö har vi dock en egen ekonomi så alla pengar som samlas in går direkt till den verksamhet gruppen ”Spår och leder” i Ottsjö bedriver.

Genom att betala in 450 kr på Plusgiro 22 31 85-0, direkt till gruppens kassör Peter Naleppa på ICA Ottsjö Bua eller Swisha på 070 311 51 62 hjälper du till så att arbetet i Ottsjö kan fortsätta. Hur pengarna används mer i detalj finns redovisat hos kassören.