Projekt Spår och leder

Arbetet med att utveckla, förbättra och underhålla såväl sommar- som vinterlederna i Ottsjö hanteras av den ideella arbetsgruppen Spår och Leder i Ottsjö. Trots stora frivilliga insatser kräver verksamheten en hel del pengar. Eftersom vi i Ottsjö valt att inte ta ut några spåravgifter, vilket numera är vanligt på många platser, måste pengar samlas in på annat sätt. Stugägare, fastboende och sponsorer i området bidrar ekonomiskt till våra spår och leder, men även flera tillfälliga besökare som uppskattar spåren och lederna i Ottsjö bidrar genom att betala in 450 kr på Plusgiro 22 31 85-0, direkt till gruppens kassör Peter Naleppa på ICA Ottsjö Bua eller Swisha på 070 3115162 hjälper du till så att arbetet i Ottsjö kan fortsätta. Hur pengarna används mer i detalj finns redovisat hos kassören. Lars Annerstedt är gruppens revisor.