Spår och Leder

Om gruppen Spår och Leder

Skidspår och vandringsleder i Ottsjö underhålls och utvecklas av den ideella arbetsgruppen Spår och Leder, som röjer sly, bygger broar och spänger, tar bort stormfällen, drar skidspår och mycket mer. Tjänster måste ibland köpas in men mycket utförs som ideellt arbete.

Spår och Leder är delägare i den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen och ett nytt utökat samarbete från och med 2021 kommer att stärka och förbättra arbetet.

Längdskidpåret ”Femman” genom Olivehällsområdet sladdas och spåras så snart snön fallit. Samtliga skidleder spåras kontinuerligt under vintersäsongen.

På Ottsjöns is plogas en bana för långfärdsskridskor när isens kvalité tillåter, och spår dras för skidåkning.

Intensiv sommar

Arbetet med vandringsleder och skidspår i Ottsjöområdet är intensivt just nu, eftersom gruppen Spår och Leder får stort stöd av den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen (SÅF).

Det nya samarbetet mellan byarna i området som ingår i SÅF, samt Fjällmaraton AB är mycket positivt. Flera vandringsleder kommer att förbättras i sommar, mängder av spångplank har körts ut under senvintern. Vissa vinterleder kommer också att förbättras för att underlätta för skidåkarna.

Det nedblåsta vindskyddet på Platån ersätts nu av ”Stora krypin”, från den lokala leverantören Grönandal AB. Vindskyddet bekostas delvis av Södra Årefjällen genom de prioriteringar man tagit beslut om.

Gemensamt ledkort för Södra Årefjällen

Foto: Marcella Simms

Från lördagen den 20 februari 2021 så har Södra Årefjällens spårsystem ett gemensamt spårkort, det gäller Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalen.

Claes Hedlund, ansvarig för Spår och leder i Ottsjö och ledamot i Södra Årefjällen ekonomiska förening, säger att det utökade samarbetet kommer att ge flera fördelar och förhoppningsvis mer resurser till förbättringar och utökad service. 

– Tills nu har man haft olika spåravgifter i byarna och i Ottsjö har vi ett eget system med årligt ledbidrag från fastighetsägare och andra. Nu samordnas avgiftssystemet på sådant sätt att det blir ett gemensamt spårkort som kommer att gälla i Vålådalen, Vallbo, Trillevallen, Edsåsdalen och i Ottsjö. Skidåkaren löser alltså ett spårkort som gäller i hela ledsystemet. De fastighetsägare som i år betalat in ledbidraget på 450 kr till Spår och leder i Ottsjö behöver i år inte lösa något särskilt spårkort utan kan åka skidor i hela systemet utan ytterligare kostnader.  

– Gruppen Spår och Leder i Ottsjö kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt, men kommer att få en del hjälp av Södra Årefjällen, förklarar Claes Hedlund.

Spår- & ledavgiften för resten av den här säsongen gäller i Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalsområdet och kostar (om man inte redan betalat för säsongskort i någon av byarna):
Dagavgift 120 kr
Veckoavgift 400 kr
Säsongsavgift 700 kr (resten av 2020/21)

Priserna gäller vuxna från 16 år. Barn/ungdomar under 16 år skidar gratis i förälders sällskap.

Vid biljettkontroll räcker det att uppge mobilnummer eller namn. Alla orter är anslutna till längdspår.se så man kan när leden senast blivit spårad. 

För mer om information se länk nedan:

https://fjallupplevelser.com/sparavgifter/