Spår och leder

Alla skidspår och vandringsleder i Ottsjö underhålls och utvecklas av den ideella arbetsgruppen Spår och Leder, som, röjer sly, bygger broar och spänger, tar bort stormfällen, drar skidspår och mycket mer. Tjänster måste ibland köpas in men det mesta utförs som ideellt arbete.

I Ottsjö tar vi inte ut några spåravgifter utan fastboende, fritidshusägare, näringsidkare och tillfälliga gäster betalar årligen in en frivillig avgift på 450 kr, för att finansiera till exempel spårutrustning, plankor och bensin mm. Utan de ekonomiska bidrag som samlas in skulle verksamheten inte kunna upprätthållas.

Längdskidpåret ”Femman” genom Olivehällsområdet sladdas och spåras så snart snön fallit. Samtliga skidleder spåras kontinuerligt under vintersäsongen, och genom ett samarbete med Trillevallen får Ottsjö vissa spår körda med pistmaskin

På Ottsjöns is plogas en bana för långfärdsskridskor och spår dras för skidåkning.

Spår och Leder är delägare i den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen och deltar därmed även i utvecklingen av besöksnäringen i hela området. I Ottsjö har vi dock en egen ekonomi så alla pengar som samlas in går direkt till den verksamhet gruppen Spår och Leder i Ottsjö bedriver.

Genom att betala in 450 kr, hjälper du till så att arbetet i Ottsjö kan fortsätta.

  • Plusgiro 22 31 85-0
  • Swish 070 311 51 62
  • Direkt till gruppens kassör Peter Naleppa på ICA Ottsjöbua

Märk betalningen ”Spår och leder”