Fiske

Välkommen till Ottsjö Fiskevårdsområde

Ingen ny fiskebroschyr kommer att ges ut för 2023. Broschyren för 2022 gäller även i år. Endast en förändring har skett: priset för fiskekort ett dygn har höjts till 80 kr.

Fiskebroschyr 2022, pdf för utskrift

Karta över Ottsjö FVO

 

Köp ditt fiskekort här, dygnet runt – året runt.

 

1. OTTSJÖN  FREDAT se karta område D
Stor sjö, 15 km lång, båtuthyrning.
FISK: Röding, Öring, Harr och Lake
FISKESÄTT: Sommar, drag, spinn, flugfiske och mete helst från båt men även från land. Vinter, pimpelfiske efter röding. Tips: Pröva med långdrag från båt, bete, mask eller maggot.
 
 
2. OFFSJÖN
Mindre sjö, 2 km lång.
FISK: Röding och Öring
FISKESÄTT: Sommar, spinn eller flugspö från stranden. Vinter, pimpelfiske efter Röding. (Endast den del som tillhör Ottsjö. Se karta.)
 
 
3. HUSTJÄRN
Tjärn, 0,5 km, ca 500 m att vandra från väg.
FISK: Öring
FISKESÄTT: Endast sommar, spinn, flugspö eller mete från stranden.
 
 
4. JÄRVTJÄRN
Tjärn, 0,5 km, ca 4 km vandring
FISK: Öring
FISKESÄTT: Sommar, spinn, flugspö eller mete från
stranden. Vinter, tillåtet men trögt.
 
 
5. STORÅN  FREDAT se karta område A
Större å, ca 30 meter bred. Allt strömmande vatten mellan Ottsjön och Håckren. (Fiskegräns, Håckren är rörlig beroende av dämmningsnivån, se karta)
Fisket i Storån är totalfredat från islossningen fram till och med den 31 maj. Dessutom är fångsten begränsad till 5 st fiskar per dygn och fiskare.
FISK: Öring, Harr och enstaka Röding.
FISKESÄTT: Sommar, fluga eller lättspinn. Mask eller agnad krok ej tillåtet, fiske från båt förbjudet.
 
 
6. SÄTTERÅN
Liten å, allt strömmande vatten. (Fiskegräns, Håckren är rörlig beroende av dämmningsnivån, se karta)
FISK: Öring och Harr
FISKESÄTT: Sommar, fiskas med långspö, men även spinnspö och fluga i nedre delen, mask tillåtet.
 
 
7. SKÅRRÅN  FREDAT se karta område C
Liten å
FISK: Öring, liten fisktillgång
FISKESÄTT: Sommar, mete med långspö, mask tillåtet. Nedre delen ej upplåten för fiske, reproduktionsområde.
 
 
8. VÅLÅN  FREDAT se karta område B
Ottsjös del totalfredad som reproduktionsområde. Se karta.

Isfiske är tillåtet i det fredade området D, Ridvadet.

Anmärkning: Allt fiske i strömmande vatten är totalfredat under tiden 1 sept – 31 okt. Ej tillåtet att sätta ståndkrok eller fiska med fasta spön i något vatten. Övriga regler och begränsningar, se fiskekortet.

Fiskekortspriser
1 dygn: 80 kr
3 dygn: 150 kr
7 dygn: 300 kr
Årskort: 700 kr
Årskort familj: 850 kr
 
Båtuthyrning dygnsvis inkl. motor
1 dygn = 250 kr
Som service till fiskeföreningens gäster finns moderna
aluminiumbåtar med 4-taktsmotorer att hyra.
Dessutom finns en grillplats med vindskydd i anslutning till uthyrningsbåtarna.
Kontakta Solveig och Christer Rehn, 070-260 66 85

 

Kortsäljare
ICA Ottsjöbua, 0647-340 30
Fångåmons Fiskecamp, 070-547 97 47
OKQ8 Järpen, 0647-104 10
Vålågårdens Camping, 070-637 07 25
Christer Rehn, 070-260 66 85
Per-Åke Pottinen, 070-525 16 02
ICA Undersåker, 0647-66 45 66

Eller köp ditt fiskekort här, dygnet runt – året runt.

 

För god fiskelycka krävs kunskap, koncentration och fingertoppskänsla.