Fiske

Välkommen till Ottsjö Fiskevårdsområde

Ingen ny fiskebroschyr kommer att ges ut för 2024. Broschyren för 2022 gäller även i år, förutom avgifterna för fiskekort. För 2024 gäller: ett dygn 90 kr, tre dygn 200 kr, sju dygn 300 kr. Ingen förändring av priserna för årskorten.

Fiskebroschyr 2022, pdf för utskrift

Karta över Ottsjö FVO

 

Köp ditt fiskekort här, dygnet runt – året runt.

 

1. OTTSJÖN  FREDAT se karta område D
Stor sjö, 15 km lång, båtuthyrning.
FISK: Röding, Öring, Harr och Lake
FISKESÄTT: Sommar, drag, spinn, flugfiske och mete helst från båt men även från land. Vinter, pimpelfiske efter röding. Tips: Pröva med långdrag från båt, bete, mask eller maggot.
 
 
2. OFFSJÖN
Mindre sjö, 2 km lång.
FISK: Röding och Öring
FISKESÄTT: Sommar, spinn eller flugspö från stranden. Vinter, pimpelfiske efter Röding. (Endast den del som tillhör Ottsjö. Se karta.)
 
 
3. HUSTJÄRN
Tjärn, 0,5 km, ca 500 m att vandra från väg.
FISK: Öring
FISKESÄTT: Endast sommar, spinn, flugspö eller mete från stranden.
 
 
4. JÄRVTJÄRN
Tjärn, 0,5 km, ca 4 km vandring
FISK: Öring
FISKESÄTT: Sommar, spinn, flugspö eller mete från
stranden. Vinter, tillåtet men trögt.
 
 
5. STORÅN  FREDAT se karta område A
Större å, ca 30 meter bred. Allt strömmande vatten mellan Ottsjön och Håckren. (Fiskegräns, Håckren är rörlig beroende av dämmningsnivån, se karta)
Fisket i Storån är totalfredat från islossningen fram till och med den 31 maj. Dessutom är fångsten begränsad till 5 st fiskar per dygn och fiskare.
FISK: Öring, Harr och enstaka Röding.
FISKESÄTT: Sommar, fluga eller lättspinn. Mask eller agnad krok ej tillåtet, fiske från båt förbjudet.
 
 
6. SÄTTERÅN
Liten å, allt strömmande vatten. (Fiskegräns, Håckren är rörlig beroende av dämmningsnivån, se karta)
FISK: Öring och Harr
FISKESÄTT: Sommar, fiskas med långspö, men även spinnspö och fluga i nedre delen, mask tillåtet.
 
 
7. SKÅRRÅN  FREDAT se karta område C
Liten å
FISK: Öring, liten fisktillgång
FISKESÄTT: Sommar, mete med långspö, mask tillåtet. Nedre delen ej upplåten för fiske, reproduktionsområde.
 
 
8. VÅLÅN  FREDAT se karta område B
Ottsjös del totalfredad som reproduktionsområde. Se karta.

Isfiske är tillåtet i det fredade området D, Ridvadet.

Anmärkning: Allt fiske i strömmande vatten är totalfredat under tiden 1 sept – 31 okt. Ej tillåtet att sätta ståndkrok eller fiska med fasta spön i något vatten. Övriga regler och begränsningar, se fiskekortet.

Fiskekortspriser
1 dygn: 90 kr
3 dygn: 200 kr
7 dygn: 300 kr
Årskort: 700 kr
Årskort familj: 850 kr
 
Båtuthyrning dygnsvis inkl. motor
1 dygn = 250 kr
Som service till fiskeföreningens gäster finns moderna
aluminiumbåtar med 4-taktsmotorer att hyra.
Dessutom finns en grillplats med vindskydd i anslutning till uthyrningsbåtarna.
Kontakta Solveig och Christer Rehn, 070-260 66 85

 

Kortsäljare
ICA Ottsjöbua, 0647-340 30
Fångåmons Fiskecamp, 070-547 97 47
OKQ8 Järpen, 0647-104 10
Vålågårdens Camping, 070-637 07 25
Christer Rehn, 070-260 66 85
Per-Åke Pottinen, 070-525 16 02
ICA Undersåker, 0647-66 45 66

Eller köp ditt fiskekort här, dygnet runt – året runt.

 

För god fiskelycka krävs kunskap, koncentration och fingertoppskänsla.