Hem

Veckans bana i Ottsjö

Foto: Claes Hedlund

Åre OK arrangerar årligen Veckans Bana i Ottsjö, den kommer att ligga ute från onsdag 9 juni t o m lördag 12 juni 2021. Genomför ditt lopp när du vill under veckan. Start och mål vid övre ledcentralen på Högåsvägen, låna en karta som finns på plats, välj en bana, och swisha startavgiften. Enklare kan det inte vara!

Lördagen den 5 juni hade vi en gemensam städdag i Ottsjö!

  

Tack alla som städade!! Bra jobbat!

Det hindrar inte att de som inte hann med att städa passar på att röja lite då tillfälle ges. Alla var ju inte på plats den 5 juni.

    Vi återkommer med information om Ottsjödagarna när vi vet mer om hur restriktionerna ser ut i sommar.

       Glad sommar!

                      önskar

                                 Styrelsen för Ottsjö Byalag

Intensiv sommar för gruppen Spår och Leder

Arbetet med vandringsleder och skidspår i Ottsjöområdet blir intensivt i sommar, eftersom gruppen Spår och Leder får stöd av den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen (SÅF).

”Det nya samarbetet mellan byarna i området som ingår i SÅF, samt Fjällmaraton AB är mycket positivt, vilket redan ger oss fördelar”, säger Claes Hedlund, ansvarig för gruppen. Flera vandringsleder kommer att förbättras i sommar, mängder av spångplank har körts ut under senvintern. Vissa vinterleder kommer också att förbättras för att underlätta för skidåkarna.

Det nedblåsta vindskyddet på Platån ersätts nu av ”Stora krypin”, från den lokala leverantören Grönandal AB. Vindskyddet bekostas delvis av Södra Årefjällen genom de prioriteringar man tagit beslut om.

Projekt Hållvallsleden avrundas

Projektet som under två års tid arbetat med upprustning av vandringsleden till Hållvallen avslutas till hösten.

Denna sommar kommer två vindskydd av typen Allväderhörna, även de från den lokala leverantören Grönandal AB, att byggas upp. Det ena vid Kläpphögarna och det andra vid Petterfjället.

Under projektets gång har ett omfattande arbete utförts.

Orientering

I maj förra året började ”Hitta ut” i snö. Foto: Lisa Lindgren

Även i år kan vi orientera med ”Hitta ut”. Orienterandet i Ottsjö är nu i full gång, och pågår till 30 september 2021. Om kartan inte kommit i postlådan, kan den hämtas på något av utlämningsställena, däribland ICA Ottsjöbua.

Konstfrämjandet på Ottsjöns is

Foto: Jan Alexandersson

”Det naturliga kontraktet” är ett konstprojekt som Konstfrämjandet i Jämtland presenterade på Ottsjöns is en härlig vårvintersöndag.

Gemensamt ledkort för Södra Årefjällen

Från lördagen den 20 februari så har södra Årefjällens spårsystem ett gemensamt spårkort, det gäller Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalen.

Claes Hedlund, ansvarig för Spår och leder i Ottsjö och ledamot i Södra Årefjällen ekonomiska förening, säger att det utökade samarbetet kommer att ge flera fördelar och förhoppningsvis mer resurser till förbättringar och utökad service.

– Tills nu har man haft olika spåravgifter i byarna och i Ottsjö har vi ett eget system med årligt ledbidrag från fastighetsägare och andra. Nu samordnas avgiftssystemet på sådant sätt att det blir ett gemensamt spårkort som kommer att gälla i Vålådalen, Vallbo, Trillevallen, Edsåsdalen och i Ottsjö. Skidåkaren löser alltså ett spårkort som gäller i hela ledsystemet. De fastighetsägare som betalat in ledbidraget på 450 kr till Spår och leder i Ottsjö behöver i år inte lösa något särskilt spårkort utan kan åka skidor i hela systemet utan ytterligare kostnader.  

– Gruppen Spår och Leder i Ottsjö kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt, men kommer att få en del hjälp av Södra Årefjällen, förklarar Claes Hedlund.

Spår- & ledavgiften för resten av den här säsongen gäller i Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalsområdet och kostar (om man inte redan betalat för säsongskort i någon av byarna):
Dagavgift 120 kr
Veckoavgift 400 kr
Säsongsavgift 700 kr (resten av 2020/21)

Priserna gäller vuxna från 16 år. Barn/ungdomar under 16 år skidar gratis i förälders sällskap.

Vid biljettkontroll räcker det att uppge mobilnummer eller namn. Alla orter är anslutna till längdspår.se så man kan när leden senast blivit spårad. 

Beställ hemleveranser

En tjänst för hemleveranser av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel har startats för alla inom Södra Årefjällen och Undersåker.

Aktuella leverantörer är ICA Ottsjöbua, ICA Undersåker, Ottsjö Brygghus, Åre Fjällsätra och Åredalens Folkhögskola. Fler kan tillkomma.

Beställningen görs på Södra Årefjällens hemsida. Varorna betalas med Swish direkt till respektive leverantör.

Bussturer

Busslinjen, som Södra Årefjällen startat, kör en tur per dag kl 09:20 från Undersåkers station till Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, Fångåmon, Vallbo, Östra Vålådalen och till Vålådalen, där den vänder tillbaka samma väg.

Bussturen är anpassade efter tågtidtabellen, och väntar om tåget är försenat.

OBS! Bussen måste förbokas, och passerar endast de byar där någon bokat resa till eller ifrån.

Se också Länstrafikens linje 562, t o m 2021-06-13

Se också Länstrafikens linje 562, fr o m 2021-06-14

Vad är Södra Årefjällen ekonomisk förening (SÅF)?