Fjällmaraton 2019 då löparna springer genom Ottsjö. Foto: Marcella Simms

Fjällmaraton kommer att genomföras i sommar

Fjällmaraton 25 juli – 1 augusti kommer att genomföras även i år, trots Covid-19.

Det kommer dock att var lite annorlunda arrangerat på grund av Covid-19 och smittorisken:

  • Lägre maxantal deltagare i loppen; Salomon 27K och KIA Fjällmaraton sänks i år till max 500 anmälda, Fjällmaraton 100KVälliste Runt och Kvartsmaraton sänks till max 300 anmälda
  • Ingen masstart för hela startfältet på en utsatt tid, utan en öppen starttid på ca 3 timmar då deltagarna själva väljer när de vill ge sig iväg.
  • Inget klassiskt målhäng där man sitter kvar i målområdet i timmar och snackar med medtävlare utan en snabbare utslussning för transfer åter till respektive boende.
  • Anpassad nummerlappsutdelning genom samarbete med boendeanläggningarna för att undvika köer och större samlingar på Åre torg i samband med den hanteringen.
  • Max 50 personer per transferbuss till start
  • Mer detaljerad information om hanteringen av alla känsliga passager under arangemanget som utsätter deltagarna för ökad smittorisk kommer senare när arrangörerna utarbetat den slutliga handlingsplanen tillsammans med partners och boendeanläggningar
  • Livestreamad prisceremoni för huvudloppen med prispengar.

Öppet Fjäll flyttas till 8:e aug 2020

Öppet Fjäll kommer att flyttas som vi tidigare meddelat till lördagen den 8:e aug med alternativet att genomföra loppet valfri dag under sommaren. 

Mer information om alla loppen finns på https://fjallmaraton.se

Lupinerna sprider sig i Ottsjö

Naturvårdsverket rekommenderar att man ska ta bort blomsterlupinerna eftersom de tränger ut de fjällväxter som vi vill värna om. Nu tar Återvinningscentralen i Järpen emot de lupiner man slagit ner/dragit upp. De ska då vara förpackade i genomskinliga, väl slutna sopsäckar så att de inte sprider sig.

Så här skriver Naturvårdsverket:

”Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen där den etablerat sig på grund av sin förmåga att binda kväve och därmed gödsla marken. I de naturligt magra jordarna som den vanligen växer i kan tillskottet av kväve exempelvis göra att ängsblommor ersätts av mer kväveälskande växter.

Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig pollinerare, som hellre besöker blomsterlupin än inhemska blommor.

Dessutom innehåller blomsterlupin alkaloider, som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor.

Hindra spridning av blomsterlupinen i svensk natur

Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupinen genom att slå den innan den sätter frö, slå gärna flera gånger på en växtsäsong. Vid en mindre förekomst kan du ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den. Växtmaterialet bör tas bort så att växtplatsen inte blir för näringsrik. Återkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växterna som har grott från fröna i marken.

ICA Ottsjöbua snart färdiga med renoveringen

Efter månader av arbete med renoveringen, så är den nästan klar. Lena Naleppa framför de nya kyl- och frysdiskarna. Foto: Marcella Simms

ICA Ottsjöbua har arbetat hårt i flera månader med att renovera affären. Trots detta har de haft affären öppen som vanligt.

Nu är det snart färdigt. Nya kyl- och frysskåp, ny golvmatta och stort frysrum som gör det lättare att hantera varorna.

Hitta ut i Ottsjö. Orientera med karta som du får utan kostnad, till exempel i ICA Ottsjöbua. Foto: Marcella Simms

Ny möjlighet att orientera i sommar

I sommar ersätter Åre OK Naturpasset med den nya versionen ”Hitta ut”. I flera byar i kommunen genomförs Hitta ut. Vi i Ottsjö är naturligtvis också med! Alla hushåll i Åre kommun får ett ex av kartorna i postlådan. Dessutom kan man hämta fler ex i något av utlämningsställena. Aktiviteten är sponsorfinansierad och därför gratis för utövaren. Hitta ut är en riksomfattande aktivitet, som pågår fram till och med 30 september, på många platser i landet. Du kommer att kunna ladda ner en app i mobilen samt hämta hem aktuell karta och ta dig fram med hjälp av denna istället för att ha pappersversionen. 

Beställ hemleveranser

En tjänst för hemleveranser av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel har startats för alla inom Södra Årefjällen och Undersåker.

Aktuella leverantörer är ICA Ottsjöbua, ICA Undersåker, Ottsjö Brygghus, Åre Fjällsätra och Åredalens Folkhögskola. Fler kan tillkomma.

Beställningen görs på Södra Årefjällens hemsida. Varorna betalas med Swish direkt till respektive leverantör.

Projekt Hållvallsleden

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfärg-150x150.jpg

 

Arbetet med leden upp till Hållvallen pågår för fullt

Arbetet med att rusta upp vandringsleden till Hållvallen är igång igen. En lastbilstransport med nästan 100 m³ granvirke, avsett som spångvirke, har anlänt och körts ut med skoter, så att kavelbroar kan byggas på lämpliga platser efter leden. Kavelbroar är en beprövad metod att skapa torr färdväg över blöta myrar. Foto: Hans Ottendahl.

Stöd Spår och leders arbete

I Ottsjö tar vi inte ut några spår- eller ledavgifter. Istället finansieras Spår och leders verksamhet med frivilliga medel.

Genom att många årligen bidrar med 450 kr kan skidspår och vandringsleder underhållas och utvecklas. Inbetalning kan göras via Plusgiro, med Swish eller i ICA Ottsjö Bua.

30 år sedan kampen mot avverkningen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Innan-hygget_1989.jpg
Utsikten mot fjället sommaren 1989 Foto: Jan Alexandersson

För drygt 30 år sedan, hösten 1989, fördes en kamp mot ett kalhygge på sluttningen av Ottfjället.

Vi återberättar historien.