Hem

Älgjakt

Nya jakttider för årets älgjakt.

1 september – 26 september 2021

11 oktober 2021- 31 januari 2022

Ottsjö jaktlag kommer att jaga till och med söndag 12 september, och därefter framför allt under helgerna.

Orientering

Foto: Marcella Simms

Även i år kan vi orientera med ”Hitta ut”. Orienterandet i Ottsjö är nu i full gång, och pågår till 30 september 2021. Om kartan inte kommit i postlådan, kan den hämtas på något av utlämningsställena, däribland ICA Ottsjöbua.

Lupinerna sprider sig

Naturvårdsverket rekommenderar att man ska ta bort blomsterlupinerna eftersom de tränger ut de fjällväxter som vi vill värna om. Nu tar Återvinningscentralen i Järpen emot de lupiner man slagit ner/dragit upp. De ska då vara förpackade i genomskinliga, väl slutna sopsäckar så att de inte sprider sig.

Så här skriver Naturvårdsverket:

”Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen där den etablerat sig på grund av sin förmåga att binda kväve och därmed gödsla marken. I de naturligt magra jordarna som den vanligen växer i kan tillskottet av kväve exempelvis göra att ängsblommor ersätts av mer kväveälskande växter.

Blomsterlupinen hotar även andra växter genom att de lockar till sig pollinerare, som hellre besöker blomsterlupin än inhemska blommor.

Dessutom innehåller blomsterlupin alkaloider, som kan vara giftiga för får och nötkreatur. Den kan även vara allergiframkallande för människor.

Hindra spridning av blomsterlupinen i svensk natur

Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupinen genom att slå den innan den sätter frö, slå gärna flera gånger på en växtsäsong. Vid en mindre förekomst kan du ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den. Växtmaterialet bör tas bort så att växtplatsen inte blir för näringsrikÅterkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växterna som har grott från fröna i marken.

Buss till och från tåget

Busslinjen, som Södra Årefjällen startat, kör från Undersåkers station till Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, Fångåmon, Vallbo, Östra Vålådalen och till Vålådalen, där den vänder tillbaka samma väg.

Bussturerna är anpassade efter tågtidtabellen, och väntar om tåget är försenat.

OBS! Bussen måste förbokas, och passerar endast de byar där någon bokat resa till eller ifrån.

Se också Länstrafikens linje 562

Vad är Södra Årefjällen ekonomisk förening (SÅF)?

Intensiv sommar för gruppen Spår och Leder

Arbetet med vandringsleder och skidspår i Ottsjöområdet blir intensivt i sommar, eftersom gruppen Spår och Leder får stöd av den ekonomiska föreningen Södra Årefjällen (SÅF).

”Det nya samarbetet mellan byarna i området som ingår i SÅF, samt Fjällmaraton AB är mycket positivt, vilket redan ger oss fördelar”, säger Claes Hedlund, ansvarig för gruppen. Flera vandringsleder kommer att förbättras i sommar, mängder av spångplank har körts ut under senvintern. Vissa vinterleder kommer också att förbättras för att underlätta för skidåkarna.

Det nedblåsta vindskyddet på Platån ersätts nu av ”Stora krypin”, från den lokala leverantören Grönandal AB. Vindskyddet bekostas delvis av Södra Årefjällen genom de prioriteringar man tagit beslut om.

Projekt Hållvallsleden avrundas

Projektet som under två års tid arbetat med upprustning av vandringsleden till Hållvallen avslutas till hösten.

Denna sommar byggs två vindskydd av typen Allväderhörna, även de från den lokala leverantören Grönandal AB. Det ena vid Kläpphögarna och det andra vid Petterfjället.

Under projektets gång har ett omfattande arbete utförts.

Beställ hemleveranser

En tjänst för hemleveranser av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel har startats för alla inom Södra Årefjällen och Undersåker.

Aktuella leverantörer är ICA Ottsjöbua, ICA Undersåker, Ottsjö Brygghus, Åre Fjällsätra och Åredalens Folkhögskola. Fler kan tillkomma.

Beställningen görs på Södra Årefjällens hemsida. Varorna betalas med Swish direkt till respektive leverantör.