Hem

Orientering

I maj förra året började ”Hitta ut” i snö. Foto: Lisa Lindgren

Även i år kan vi orientera med ”Hitta ut”. Eftersom det finns mycket snö, startar orienterandet i Ottsjö den 1 juni i år, och pågår till 30 september 2021. Om kartan inte kommit i postlådan, kan den hämtas på något av utlämningsställena, däribland ICA Ottsjöbua.

Konstfrämjandet på Ottsjöns is

Foto: Jan Alexandersson

”Det naturliga kontraktet” är ett konstprojekt som Konstfrämjandet i Jämtland presenterade på Ottsjöns is en härlig vårvintersöndag.

Gemensamt ledkort för Södra Årefjällen

Från lördagen den 20 februari så har södra Årefjällens spårsystem ett gemensamt spårkort, det gäller Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalen.

Claes Hedlund, ansvarig för Spår och leder i Ottsjö och ledamot i Södra Årefjällen ekonomiska förening, säger att det utökade samarbetet kommer att ge flera fördelar och förhoppningsvis mer resurser till förbättringar och utökad service.

– Tills nu har man haft olika spåravgifter i byarna och i Ottsjö har vi ett eget system med årligt ledbidrag från fastighetsägare och andra. Nu samordnas avgiftssystemet på sådant sätt att det blir ett gemensamt spårkort som kommer att gälla i Vålådalen, Vallbo, Trillevallen, Edsåsdalen och i Ottsjö. Skidåkaren löser alltså ett spårkort som gäller i hela ledsystemet. De fastighetsägare som betalat in ledbidraget på 450 kr till Spår och leder i Ottsjö behöver i år inte lösa något särskilt spårkort utan kan åka skidor i hela systemet utan ytterligare kostnader.  

– Gruppen Spår och Leder i Ottsjö kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt, men kommer att få en del hjälp av Södra Årefjällen, förklarar Claes Hedlund.

Spår- & ledavgiften för resten av den här säsongen gäller i Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö och Vålådalsområdet och kostar (om man inte redan betalat för säsongskort i någon av byarna):
Dagavgift 120 kr
Veckoavgift 400 kr
Säsongsavgift 700 kr (resten av 2020/21)

Priserna gäller vuxna från 16 år. Barn/ungdomar under 16 år skidar gratis i förälders sällskap.

Vid biljettkontroll räcker det att uppge mobilnummer eller namn. Alla orter är anslutna till längdspår.se så man kan när leden senast blivit spårad. 

Beställ hemleveranser

En tjänst för hemleveranser av livsmedel, färdiglagad mat och läkemedel har startats för alla inom Södra Årefjällen och Undersåker.

Aktuella leverantörer är ICA Ottsjöbua, ICA Undersåker, Ottsjö Brygghus, Åre Fjällsätra och Åredalens Folkhögskola. Fler kan tillkomma.

Beställningen görs på Södra Årefjällens hemsida. Varorna betalas med Swish direkt till respektive leverantör.

Bussturer

Busslinjen, som Södra Årefjällen startat, kör en tur per dag kl 09:20 från Undersåkers station till Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, Fångåmon, Vallbo, Östra Vålådalen och till Vålådalen, där den vänder tillbaka samma väg.

Bussturen är anpassade efter tågtidtabellen, och väntar om tåget är försenat.

OBS! Bussen måste förbokas, och passerar endast de byar där någon bokat resa till eller ifrån.

Se också Länstrafikens linje 562

Vad är Södra Årefjällen ekonomisk förening (SÅF)?