Förr och Nu

Kampen mot avverkningen på Ottfjället 1989

13 år efter avverkningen, 2002 Foto: Jan Alexandersson

Under 1989 fördes en kamp mot ett kalhygge på sluttningen av Ottfjället.