Ottsjö Brygghus

Tyvärr ligger verksamheten nere på Ottsjö Brygghus, det gäller både bryggeriet och puben. Ägarna grunnar på hur puben ska komma igång igen och kanske blir det något till vintern 2021-22.

Första snön för 2019 på toppen av Anaris.